För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande:

DN, PN, kvs, P1 trycket före ventilen bar (g)

saknas detta så kan vi beräkna ventilen åt er för vilket vi behöver följande processdata enligt nedan:

1     Fluide: ånga (kg/h), vatten (m3/h), eller annan fluide

2     P1 trycket före ventilen bar (g)

3     P2 trycket efter ventilen bar (g)

4     Q   min     norm     max

5     Temperatur C